اخبار

خمیردندان

خمیر دندان جزء جدایی‌ناپذیری از برنامه رعایت بهداشت دهان و دندان است.

تاریخچه مسواک

مسواک به پارسی دندان سای، ابزاری است بهداشتی که از آن برای پاکیزگی دندان و لثه و زبان استفاده می‌کنند.

باور های غلط در رابطه با بهداشت دهان و دندان

اگر دندانهای من سالم است و مشکلی وجود ندارد پس نیازی به دنداپزشک نیست...?!!!
صفحه 1 از 1 < 1 >

Feed
^